Класация

Ваклуш Толев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Ваклуш Толев Запрянов, известен като Учителят на Мъдростта Ваклуш е български духовен учител и обществен деятел.

Роден е на 7 януари 1923 г. в село Поповица, Пловдивска област.

Взема участие във Втората световна война като взводен командир, но не носи и не ползва оръжие. Връща живи всичките поверени му 50 войници.
След войната учи право в Софийския университет, но е изключен по политически причини. Прекарва дълги години по лагери и затвори, където не спира да се образова - учи немски, френски, английски език, пише стихове и философски есета. По-късно завършва богословие в Духовната академия в София. Работи като библиотекар в Пловдивската митрополия. Организира първата у нас изложба на икони. Чете лекции по История на религиите в Пловдивския и Софийския университет. Изнася слова в научни и културни центрове в цялата страна.

По негова идея е създадено Сдружение "Общество "Път на мъдростта", което работи за разгръщане на духовния потенциал на нацията и изучава водещите принципи в духовно-културната еволюция на човечеството. Предлага да се включи в Хартата за правата на човека и клауза за правата на душата.

Философската доктрина на Толев е смес от християнски ценности и източна мъдрост, в схващанията си е повлиян от учението на Петър Дънов. Оригиналната му концепция, наречена Доктрината за йерархия на духовните вълни, е уникална в световен мащаб.

Ваклуш Толев е автор на трилогията "История и теория на религиите" и книгата "Седемте лъча на еволюцията", създава списание "Нур" и алманаха "Послания на планетния логос", част от стиховете му са събрани в книгата "Разпилени бисери".

Умира на 27 ноември 2013 г.