Класация

Васил Златарски

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Васил Николов Златарски е български историк-медиевист (изучаване на Средновековието), археолог и епиграф.

Роден е на 14 ноември 1866 г. в Търново.

Златарски е първият преподавател по история в Софийския университет, който се занимава със систематична научна дейност. Прави цялостен подробен преглед на българската политическа история през Средновековието. Приносът му към световната наука се състои в детайлния и критичен анализ на публикувани гръцки и латински извори. В резултат на подробните си и изчерпателни проучвания издава своята тритомна „История на българската държава през средните векове“.

Васил Златарски умира на 15 декември 1935 г. в София.