Класация

Петър Бакалов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Проф. Петър Николов Бакалов е български учен, геолог-палеонтолог, основоположник на българската палеонтология.
 
Роден е на 21 април 1879 г. в Котел.
 
Завършва естествена история във Висшето училище (днес СУ). Специализира палеонтология във Фрайбург, Германия.
 
Работи като учител в София и Варна. По-късно става асистент, доцент и пръв български професор по палеонтология в Софийския университет, ръководи катедрата по геология и палеонтология и катедрата по палеонтология. 
 
Професор Бакалов е един от основателите и многократно председател и почетен председател на Българското геологическо дружество. 
 
Публикува много научни трудове, главно върху палеонтологията на гръбначните животни - "Приноси към палеонтологията на България", "Hipparion’ова фауна при с. Калиманци и Кромидово, Св. Врачко", "Терциерни бозайници", "Кратък курс по палеонтология (палеозоология)", "Кратък курс по исторична геология" и др. Автор  е на научнопопулярни статии.
 
Умира на 14 декември 1964 г.