Класация

Ростислав Берегов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Ростислав Сергеевич Берегов е български геолог, доктор на естествените науки от руски произход.

Роден е на 23 декември 1908 г. в Санкт-Петербург, Русия.

Учи в Севастопол, но се мести със семейството си в България. Завършва естествена история в СУ "Св. Климент Охридски".

Постъпва като геолог към Дирекцията за природни богатства. Работи в областта на регионалната геология, палеонтологията, стратиграфията и нерудните полезни изкопаеми. Последните години от живота си посвещава на геоложки проучвания за целите на язовирното строителство.

Прави забележителни изследвания върху терциерните седименти в България. Автор е на "Геология на западната част на Радомирско. Дисертация", "Терциерът в Северозападна България", "Геология на южните склонове на Върбишкия дял на Източна Стара планина", "Терциерът в България".

Умира на 13 юни 1946 г. при спасителна операция по време на геоложки проучвания на язовир "Александър Стамболийски".