Класация

Стефан Георгиев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Стефан Георгиев (Божилов) е основоположник на ботаниката като наука и пръв професор по ботаника в България.

Роден е на 1 август 1859 г. в Болград, днес Украйна.

Следва естествени науки в Прага и Лайпциг, завършва с докторат Лайпцигския университет. В България в продължение на четири години преподава естествени науки в Софийската гимназия. По-късно става професор, завежда катедрата по ботаника при Физико-математическия факултет на Висшето училище в София. Декан на факултета, действителен член на Българското книжовно дружество. Основава Ботаническия институт и ботаническата градина към Висшето училище.

Изследва флората на Рила, Родопите и др. райони. Разработва отделни систематични групи растения. Установява над 400 вида растения от българската флора, някои от които са нови за науката.
Автор е на трудовете "Материали по флората на Южна България", "Родопите и Рилската планина и нихната растителност" и др.

 Умира на 10 май 1900 г. в Гьорберсдорф, където е на лечение.