Класация

Петър Гочев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Петър Гочев е български учен, геолог-палеонтолог.

Роден на 25 май 1902 г. е във Видин.

Завършва естествена история в Софийския университет. Още като студент събира фосили от района на Варна и по-късно ги обработва с помощта на преподавателите си в университета. След като завършва, е назначен за асистент в катедрата по геология и палеонтология. Става доктор на естествените науки.
Работи в Минното отделение при Министерството на търговията, промишлеността и труда. Поставя началото на задълбочени стратиграфски и палеонтоложки изследвания на палеогена в България.

Петър Гочев пръв предлага научно обяснение за произхода на Побитите камъни.

Автор е на трудовете "Еоценът в Североизточна България", "Бележки върху стария терциер в Южна и Югоизточна България", "Геологични наблюдения на Черноморското крайбрежие между устието на река Камчия и нос Емине", "Опит за паралелизация на палеогена в балканските страни".

Поради крехкото си здраве умира съвсем млад на 12 юли 1938 г.във Варна.