Класация

Райко Даскалов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Райко Иванов Даскалов е български политик и икономист, един от ръководителите на БЗНС, близък сътрудник и участник в правителствата на Александър Стамболийски.

Роден е на 21 декември 1886 г. в Бяла черква, Павликенско.

Завършва търговска гимназия в Свищов и финанси в Берлин. Влиза в БЗНС под влияние на Цанко Церковски и участва дейно в работата на съюза като сътрудник на вестник "Земеделско знаме“ и управител на "Народен магазин“ в София. Осъден е и затворен за противодържавна дейност и корупция. По време на Войнишкото въстание е освободен от затвора и изпратен заедно с Александър Стамболийски в Радомир и Кюстендил да уговори войниците да се върнат на фронта. Вместо това той застава начело на въстанието и на 27 септември 1918 г. провъзгласява Радомирската република. При разгрома на въстанието Даскалов е тежко ранен, преминава в нелегалност и емигрира в Гърция. По-късно е амнистиран и се връща в България.

Избиран е трикратно за народен представител. Последователно е министър на земеделието и държавните имоти, министър на търговията, промишлеността и труда и министър на вътрешните работи и народното здраве в правителството на Александър Стамболийски. Негови са идеите за поземлената реформа, за създаването на Трудова повинност и на Оранжева гвардия, която лично оглавява.
Пълномощен министър в Чехословакия. Един от създателите на Задграничното представителство на БЗНС.

Умира на 23 август 1923 г., застрелян от член на ВМРО в Прага.