Класация

Стоян Генчев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Стоян Генчев е изтъкнат български учен - етнолог и фолклорист, дългогодишен ръководител на секция „Традиционна духовна и социално-нормативна култура“ на Етнографския институт с музей при БАН.

Роден е на 24 февруари 1936 г. в с. Чавдар, Софийска област.  

Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Българска филология. В продължение на двадесет години работи в ЕИМ и заема различни административни длъжности - заместник-директор, директор на ЕИМ, постоянен ръководител на секция „Традиционна духовна и социално-нормативна култура“. Преподава в Историческия факултет на СУ и във ВТУ. За своята преподавателска дейност е избран за професор по етнография.

Проф. д-р Стоян Генчев е автор на две монографии, над 30 студии и множество статии, отзиви и рецензии в разнообразни области на етнографската наука – теория и методика на етнографското изследване, духовна и социално-нормативна култура, история на етнографията, теренно изследване, славистични сравнителни изследвания и др.

Умира през 1990 г.