Класация

Кардам (кан)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Кардам е прабългарски кан, управлявал през 777-802 г., смята се, че е пряк наследник на Телериг.

Управлението на българския кан Кардам е забележително преди всичко с ликвидирането на междуособиците, омиротворяването на страната и извеждането на България от политическата ѝ немощ.  Пак с неговото име трябва да свържем и новия етап в българо-византийските отношения — през 90-те години на VIII в България минава в настъпление на юг от Стара планина. Тази активна външна политика осигурява не само мира, но и възхода на България през следващото столетие.

Най-известна победа на кан Кардам е тази над император Константин VI при крепостта Маркели край Карнобат, където византийската армия претърпява погром. След последвали преговори се стига до мирен договор, с който императорът се задължава да плаща годишен данък на българите.

Кан Кардам умира през 803 г.