Класация ОАЕ - 2 снимки до момента в класацията

Българи в ОАЕ - сайт, ОАЕ
"Bulgarians in UAE" e една страница, която има за цел да улесни живота…
БГ Беседа - сайт, ОАЕ
"BG Beseda" е форумът за българите в Емирствата. Съществува от 2003г.…