БГМонреал - сайт, Канада

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Българското Културно-Спомагателно Дружество е организация с идеална цел основана през 1970-те от първите българи, установили се в Монреал, и е единственият официален представител на българската общност.
Дейностите на Дружеството включват организацията на културни събития и празници и разпространението на информация, касаеща българите в Монреал, което може да се види на сайта "BGMTL" (BGMontreal). Членовете на дружеството и избраното от тях настоятелство са доброволци и организацията се поддържа с помощта на членски внос, дарения и малки рекламни услуги.

Контакти: Канада, Монреал

E-mail: bgmontreal@gmail.com

Website: site/bgmontreal
Facebook: BGMtl